Chính Sách Đại Lý

 

 

Số: ..............................................    

                    HCM, Ngày     tháng    năm 2016      

        QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
       CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM

    (V/v: Chính Sách Quyền Lợi của Cửa Hàng Nhượng Quyền)

 

Căn cứ:

- Căn cứ vào đề xuất của Giám đốc kinh doanh;

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển dự án Cửa Hàng Nhượng Quyền;

- Căn cứ vào tính sẵn sàng của hệ thống Cửa Hàng Nhượng Quyền;


                                                                                              QUYẾT ĐỊNH


Điều 1:  Cửa Hàng Nhượng Quyền, gọi tắt là CHNQ, được CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM hỗ trợ các lợi ích ngay sau khi kí kết hợp đồng như sau:

1. Trang bị Cửa Hàng

Mục trang bị

Chi tiết

Trang bị bảng hiệu bên ngoài cửa hàng

Bảng ngang, bảng dọc, bảng tròn, bảng chữ nhật (A1)

Banroll các chương trình KM (theo hướng dẫn trang bị CHNQ)

Trang bị vật dụng bên trong cửa hàng

Poster, leaflet, bảng giá để bàn, con dấu, catalogue...

Quầy, kệ, tủ đựng giầy, tủ trưng bày sản phẩm

Trang bị khác

Hệ thống máy tính tính tiền, máy quét mã vạch.

Hệ thống Camera giám sát

*Ghi chú:

- Mỗi CHNQ phải trang bị bắt buộc toàn bộ các vật dụng trên. CHNQ có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí trang bị các vật dụng trên. Sau 03 tháng kể từ ngày hoạt động, CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM sẽ chi trả 15% theo tỷ lệ góp vốn bằng tiền hàng và sau 06 tháng kể từ ngày hoạt động CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM sẽ chi trả nốt 15% theo tỷ lệ góp vốn bằng tiền hàng.
- CHNQ nhận, bảo quản và hoàn trả vật dụng theo quy định của công ty tại Biên bản bàn giao.

2. Hỗ trợ khác
- Hỗ trợ nhân viên 03 nhân viên bán hàng tại quầy:
a.      Chia làm 03 ca bán hàng, mỗi ca 8h làm việc
b.      Thời gian mở cửa hàng: từ 8h00 đến hết 22h00
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên bán hàng chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn của 6INCH
- Hỗ trợ 01 nhân viên bảo vệ tại cửa hàng từ 8h00 đến hết 22h00.
- CHNQ được hỗ trợ công nợ như sau:
a.       Đợt 1: CHNQ thanh toán 50% giá trị đơn hàng ngay khi đặt hàng.
b.      Đợt 2: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận hàng, CHNQ thanh toán nốt 50% giá trị đơn hàng.
c.      Thời gian nhận hàng: tối đa 07 ngày kể từ ngày đặt hàng
d.      Đơn hàng tối thiểu: 100 triệu / 1 đơn hàng.
e.      Tồn kho tối thiểu: 500 đôi / 1 cửa hàng.
f.       Đảm bảo trưng bày đủ 100% số lượng mẫu hàng và mầu hàng.
g.      CHNQ chuyển tiền vào tài khoản VietComBank của công ty.
- Hỗ trợ các chương trình truyền thông về thương hiệu, chiến lược kinh doanh, các chương trình khuyến mại thúc đẩy kinh doanh, chương trình Marketing qua các kênh Online và Offline.
- Các hỗ trợ khác tùy theo chương trình.
Điều 2: Thù lao CHNQ được hưởng khi ký kết hợp đồng với CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM:

   Thưởng thêm:

a.       CHNQ thanh toán đầy đủ và đúng hạn của đợt 2 sẽ được thưởng thêm 2% giá trị thanh toán
b.      Thanh toán 100% giá trị đơn hàng đợt 1 sẽ được thưởng thêm 3% giá trị thanh toán.

   Chia lợi nhuận hàng tháng:

a.       Ngày đầu tiên của tháng T + 1 sẽ tiến hành chốt doanh thu của tháng T. Sau khi trừ các chi phí chênh lệch do các chương trình khuyến mãi, CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM và CHNQ sẽ tiến hành chia lợi nhuận trong tháng như sau:
b.      Tỷ lệ chia lợi nhuận giữa CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM và CHNQ là 3:7. Nghĩa là: Sau khi lấy giá bán thực tế Y đồng trừ đi giá nhập vào X đồng được Z đồng. CHNQ hưởng 70% x Z và CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM hưởng 30% x Z.
Diễn giải:
Giá nhập: X Việt Nam Đồng
Giá bán thực tế: Y Việt Nam Đồng. Giá bán thực tế được quy định là giá bán lẻ trừ đi phần chiết khấu của các chương trình khuyến mãi (nếu có) và các chi phí khác (nếu có) tại thời điểm bán.
Tỷ lệ chia lợi nhuận: CHNQ = 70%
Lợi nhuận của CHNQ = (Y – X)*70%
Lợi nhuận của 6INCH = (Y – X)*30%
Điều 3: Thời gian thanh toán và chi trả các khoản thù lao, phí thực hiện dịch vụ, phí hỗ trợ:
Ngày đầu tiên của tháng T + 1 sẽ tiến hành chốt doanh thu của tháng T.
6INCH có trách nhiệm gửi lại báo cáo doanh thu của CHNQ vào ngày 10 của tháng T+1
CHNQ có trách nhiệm chuyển lại phần hoa hồng của 6INCH muộn nhất vào ngày 15 của tháng T+1.
Các khoản thù lao/hỗ trợ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế phí liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam nếu có sẽ được CÔNG TY CỔ PHẦN 6INCH VIỆT NAM chi trả cho CHNQ vào ngày 15 của tháng kế tiếp.
Điều 4: Chính sách có hiệu lực từ ngày 01/03/2016 đến hết ngày 31/05/2016. Sau ngày 31/05/2016 sẽ điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và đảm bảo quyền lợi cho các CHNQ đã ký trước đó.

 

 

Lưu:

-          Trung tâm kinh doanh

-          HCNS

 

GIÁM ĐỐC KINH DOANH