Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy

Giày Talaha kiểu dáng y như hình.  Ngoài còn đẹp hơn ý, đi rất êm chân. Em rất thích...

Share:

Viết một bình luận