Chị Nguyễn Thu Liễu

Giày chất lượng và rất bền. Mong nhiều mẫu giày mới. Cảm thấy rất tin tưởng khi đặt giày của Talaha...

Share:

Viết một bình luận